Ringtegevusega eesmärgini jõudmine

Visuaal on loodud eesmärgini jõudmiseks ja juhuks, kui pead selleks kasutama oma tegevusplaani juures ringtegevust.

7.50