Ringtegevusega eesmärgini jõudmine- ingliskeelne

Visuaal on loodud eesmärgini jõudmiseks ja juhuks, kui pead selleks kasutama oma tegevusplaani juures ringtegevust.

7.50