Unista-plaani-tegutse-saavuta

Visuaal on loodud selleks, et jõuaksid unistamisest tulemuseni. Saad läbi mõelda ja kirja panna erinevad tegurid oma eesmärgini jõudmiseks. Visuaalil on kesksel kohal konkreetne tegevusplaan lähieesmärkidega. Lisaks on suure sihi juures toodud välja SMART mudel oma eesmärgi sõnastamiseks.

7.50