Privaatsustingimused

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Creativity Catcher veebilehel shop.creativitycatcher.com (edaspidi veebileht). Privaatsustingimused on kooskõlas andmekaitse üldregulatsiooniga (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Kasutades veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud veebilehe privaatsustingimustes.

Mõisted

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, soetavad tooteid või edastavad Creativity Catcherile omalt poolt infot. Näiteks liitumisel uudiskirjaga.

Tooted on kõik veebilehel pakutavad tooted ja teenused.

Isikuandmete töötlemine

Creativity Catcher on isikuandmete vastutav töötleja.

Creativity Catcher kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid:

  • e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi ning ettevõtte nimi (valikuline) – toote ostu vormistamisel;
  • e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi – uudiskirjaga liitumisel.

Maksete teostamiseks edastame vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Isikuandmete kasutamine

Creativity Catcher kasutab isikuandmeid:

  • kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks kasutajaga suhtlemiseks, ostu vormistamiseks ja pakkumiste tegemiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Uudiskirjaga liitunute kontakte hallatakse Mailchimpi keskkonnas. Kasutajal on võimalus igal hetkel uudiskirjade saamisest loobuda, kasutades linki kirja lõpus.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Creativity Catcher säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

Creativity Catcher rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutaja saab oma isikuandmetega tutvuda ja teha parandusi veebilehe kasutajaprofiilis.
Kasutajal on õigus igal ajal palunda oma isikuandmete kustutamist.
Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile kati@kating.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised

Creativity Catcher veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Kasutades Creativity Catcher veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.
Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid veebilehitsejast küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näiteks siit:

Kolmandate osapoolte küpsised – külastamise statistikast ülevaate saamiseks kasutatakse Creativity Catcher veebilehel kolmanda osapoole teenust, Google Analytics. Veebilehel näidavate videode jaoks kasutatakse Youtube teenust. Nimetatud teenusepakkuja poolt kasutatavatele küpsistele meil ligipääsu ei ole ja neid me hallata ei saa. Kirjelduse nimetatud küpsiste kasutamise kohta leiate teenusepakkuja privaatsuspoliitikas, millega soovitame Teil tutvuda, minnes kolmanda osapoole vastavale kodulehele.

Privaatsustingimuste muutmine

Creativity Catcher jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta ühendust aadressil kati@kating.ee.