Unista-plaani-tegutse-saavuta koos meeskonnaga- ingliskeelne

Visuaal on loodud selleks, et jõuaksid koos meeskonnaga unistamisest tulemuseni. Saate läbi mõelda ja kirja panna erinevad tegurid ühise eesmärgini jõudmiseks. Visuaalil on kesksel kohal konkreetne tegevusplaan lähieesmärkidega. Lisaks on suure sihi juures toodud välja SMART mudel eesmärgi sõnastamiseks.

7.50