Moodul 4

Tervikpildi koostamine, tegevuse eesmärgistamine läbi Kaordi teooria.

Paneme õpitud elementidest kokku suure tervikpildi. Lisaks toon sisse Dee Hock’i kaose ja korra mudeli ning kaordilised sammud, mis aitavad eesmärgistamist ja tegutsemist mõtestada.

25.00