Moodul 2

Teeviidad, sildid, nooled ja skeemid.

Läheneme lihtsale joonistamisele läbi plokkskeemide, millel põhinevad enamus visuaalse lihtsustamise metafoori pilte. Joonistame teeviitasid, silte, raame ja nooli, et lihtsate lisade abil muuta tavalised nelinurgad nn elavateks piltideks.

Vaatame esmast maastikupilti ja räägime perspektiivist.

25.00