Kaks meeskonda- ingliskeelne

Visuaal on loodud selleks, et ühise ideega kokku tulnud kaks meeskonda saaksid liikuda koostöös ühise eesmärgini. Sealjuures saab analüüsida mõlema meeskonna panust, tugevusi ning teha koostöö kokkuleppeid.

7.50